http://ari-magazin.com/resimler/banner/tuerkiyemfm.jpg

Almanca
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

İYİLİK VE KÖTÜLÜK

Köşe Yazarı / Nihat Zuhuri

                                     

" Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ! Birbirinizden ayrılıp dağılmayın !" (Kuran-ı Kerim 3/103)
" Her canlı ölümü tadacaktır ! Bir sınav olarak, size iyilik ve kötülük veririz ! sonunda bize dönersiniz." (Kuran-ı Kerim 21/35)
" Kim zerre kadar bir hayır işlerse onun ödülünü; kimde zerre kadar bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir." (Kuran-ı Kerim 99-7/8)
" İyilik yapmakta ve kötülükten sakınmakta birbirinizle yarışın !.. Hayır işleyin ki kurtulasınız." (Kuran-ı Kerim 5/2 , 22/7)
" Her insanın boynuna işlediklerini dolarız ve kıyamet günü amel defterini önüne çıkarırız. Herkes kendi kazandığından sorumludur." (Kuran-ı Kerim 17/13 , 6/164)
" Kıyametteki perişanlık ve azap, iki elinin kazandığı günahlar sebebiyledir; yoksa Allah zulmetmez." (Kuran-ı Kerim 22/10)

    Bizi cezalandıran işlediğimiz günahlardır ! Kötülük; geri tepen silah gibi, sonunda yapana felâketler getirir.
           Akıllı adam iyilikler yapar.
           Kötü adamlar ahmaktırlar.
Sevgili peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır. " Bir insanın gerçek zenginliği dünyada yaptığı iyiliklerdir." İnsan milletini sever ! Bir milletin efendisi o millete en çok faydalı olan ve hizmet edendir.
    Bir vatanda bir araya gelmiş halk topluluğu, mutlaka birbirleriyle "iyi geçinmeyi" becermeli; artık ırk, kabile, mezhep, din, dil gibi insanın elinde olmayan farklılıklardan dolayı "farklı kötü davranışlara" uğratılmamalıdır. İnsan hakları konusunda çok cömert, pek asil hoş görülü ve şefkatli davranmak zorundayız. Eğer böyle davranırsak aynıyla karşılık göreceğimizi unutmayalım. İnsanlığın anlamı budur.!
           Girmeden ayrılık bir millete düşman giremez
           Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.
                                                                         (Mehmet Akif'ten)
    Cenabı Allah (c.c.) Kuran-ı Kerimde şöyle buyurur;
" Yeryüzü ıslah edilmişken orada fesatta bulunmayın " (Kuran-ı Kerim 7/56)
" Allah'ın nimetlerini anın, yer yüzünde fesat çıkararak taşkınlık etmeyin." (7/74)
" Yeryüzünü ıslahından sonra bozmayın !.. fesatçıların sonu ne oldu görüyorsunuz."(7/85-86)
" Allah'ın nimetinden yiyin için, fakat yeryüzünü fesada vermeyin.!.." (2/60)
" Allah fesat çıkaranla ıslah edeni bilir."(2/205)
" Yeryüzünde fesat arama, çünkü Allah fesat çıkaranları sevmez." (28/77)
" Cenneti yeryüzünde ne bir zülüm nede bir fesat işleyenlere veririz.!.." (28/33)
" Lânette; cehennemde yer yüzünü fesada verenleredir.!.." (13/25)

    "Fitneden sakının !.. yalan ve iftira gibi söz ile çıkarılan fitne, kılıç ile çıkarılan fitneden kötüdür !.. İnsanın selamette kalması, evinde kalıp karışmaması ile mümkündür..." (Hadisi şerif) Fitne ve fesat bu yönüyle bu günkü "anarşi ve terör" dür. Bunların nedenleri ne olursa olsun, soyguna mal tahribine, şiddet ve korkuya, insan kanı akıtmaya, öldürmeye varan saldırılar sadece çapulculuk ve çılgınlıktır; insanı hiçe indirip aşağılamaktır ve davayı halletmez. İnsan bu alçak ve iğrenç saldırılara lâyık değildir; bunları yapanlar ( insan değiliz, imansızız insan düşmanıyız) demiş oluyorlar ve her cezayı hak ediyorlar... Dava ve sorunlar ancak demokrasiyi tam kurallarına göre faziletin ilkeleri içinde işletip güçlendirerek insanca yöntemlerle mücadele edilip, insan hak ve hürriyetlerine değer verilerek kazandırılır. Yoksa anarşi ve terör büyük vebaldir ve sorumluluğu pek ağırdır.

    Birbirimizi çok sevmemiz ve saymamız gerekmektedir. Hz. Yunus'un şu sözlerini unutmamalıyız.
           Elif okuduk ötürü
           Pazarlığa girdik götürü
           Yaratılmışları severiz
           Yaratandan ötürü
- En güzel ve yararlı meziyet faziletli olmaktır.
- En zor bilim, güzel yaşamasını bilmektir.
- Meziyetsiz faziletsiz insan; tuzsuz-yağsız yemek, renksiz kokusuz çiçek, tatsız meyve gibidir.
- Bakarsan her şeye gönül gözüyle , görürsün onları gerçek yüzüyle

           Hak şerleri hayr eyler
           Zannetme ki gayr eyler
           Arif onu seyr eyler
           Görelim Mevla neyler
           Neylerse güzel eyler
                                       İbrahim Hakkı Hz.leri

Ey Zahir! insafı terk etme elden
Makam-ı imtihandır bu !..
Gelen gider, giden gelmez.
İki kapılı bir handır bu !..

Şefkat ve acımada güneş
İnsanların kusurlarını örtmekte gece,
Yardım ve cömertlikte akarsu
Öfke ve sinirlilikte ölü
Alçak gönüllülükte toprak.. gibi ol..
Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol.
                                          Ulu sultan Cenab-ı Pir Hz.Mevlâna

Bize düşen vazife; Birbirimizi sevmek ve sevdirmektir.
                                                                     Nihat ZUHURİ

Yazarın Diğer Yazıları

 

Facebook`ta Paylaş
ari-magazin.Com